Το Πολυτεχνείο Κρήτης γιορτάζει την Παγκόσμια Κβαντική Ημέρα

Στις 14 Απριλίου το Πολυτεχνείο Κρήτης γιορτάζει την Παγκόσμια Κβαντική Ημέρα! Η Παγκόσμια Κβαντική Ημέρα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το ευρύ κοινό για την Κβαντική Επιστήμη και Τεχνολογία, συγκεκριμένα: • πώς μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη Φύση σε επίπεδο θεμελιώδες, • πώς μας βοήθησε να αναπτύξουμε τεχνολογίες που είναι ζωτικής σημασίας για […]

Στις 14 Απριλίου το Πολυτεχνείο Κρήτης γιορτάζει την Παγκόσμια Κβαντική Ημέρα

Η Παγκόσμια Κβαντική Ημέρα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το ευρύ κοινό για την Κβαντική Επιστήμη και Τεχνολογία, συγκεκριμένα: • πώς μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη Φύση σε επίπεδο θεμελιώδες, • πώς μας βοήθησε να αναπτύξουμε τεχνολογίες που είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή μας σήμερα και • πώς μπορεί να οδηγήσει σε […]